Ngày mai 20/9, có nhiều khả năng xăng tiếp tục tăng

Buonban.biz [Kinh doanh] Like để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày Trước ngày điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước, các doanh nghiệp đầu mối dự đoán giá xăng có thể tăng nhẹ khoảng 100 đồng/lít, nhưng cũng có thể tăng 400 đồng/lít nếu không sử