Để luật không “đá” luật…

Buonban.biz [Nhà đất, Bất động sản] Sau khi được Chính phủ thảo luận trong phiên họp tháng 8 vừa qua, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải

Tù mù dự án “bất động sản xanh”

Buonban.biz [Nhà đất, Bất động sản] Rất nhiều dự án bất động sản dùng mác “xanh”, “sinh thái”, nhưng thực tế lại không đạt, hoặc mỗi dự án một tiêu chuẩn. TIN LIÊN QUAN Để có một dự án xanh! Khái niệm kiến trúc xanh: Còn quá xa vời! Khách