Quảng Châu, một chiếc xe máy rất dễ được sử dụng rộng rãi vì sự “hiếm chiếm hữu âu sầu tìm”

Ở các thị trấn béo như Thượng Hải hay Quảng Châu, số 1 mẫu xe máy cực kì dễ được để ý bởi sự "hiếm sở hữu cạnh tranh tìm" của chiếc phương tiện nhì bánh này. mang mức độ ô nhiễm ko khí nặng nề hầu hết bởi vì lượng phương tiện giao thôngRead More

Tagged

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!