xuất khẩu thép ống tháng 11 giảm gần một nửa giảm gần 1/2 đối với tháng 10 nhưng vẫn tăng 38,3% so với cùng kỳ năm 2016.

xuất đi ống thép hàn đạt 14.563 tấn, giảm gần 50% so với tháng 10 nhưng vẫn tăng 38,3% đối với cùng kỳ 2016. Theo hiệp hội cộng đồng Thép   Thép hình giá rẻ tại Ninh Bình  VN (VSA), sản lượng thép ống những member VSA trong tháng 11 đạt 183.400 tấn, tăng 6,30%Read More